grudzień 2014

Ekspertyzy techniczne w budownictwie

Ekspertyzy techniczne w budownictwie

Ocena stanu technicznego budynku najczęściej przybiera formę ekspertyzy technicznej. W przeciwieństwie do opinii technicznych, w przypadku których ocena dokonywana jest na podstawie oględzin oraz analizy dokumentacji projektowej, ekspertyzy budowlane związane są ze szczegółowymi badaniami oraz obliczeniami w zakresie wytrzymałości fundamentów budynku, ścian, stropów i pozostałych elementów konstrukcyjnych, jak również elewacji i