lipiec 2013

Profesjonalni zarządcy nieruchomości

Profesjonalni zarządcy nieruchomości

Zakres zarządzania nieruchomościami obejmuje:- planowanie operacyjne i strategiczne, a w tym przygotowanie rocznych a także wieloletnich planów gospodarczych,- utrzymanie czystości obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem altan śmietnikowych a także czystości obiektów oraz należytego stanu porządku,- prowadzenie obsługi finansowej, która obejmuje: prowadzenie bieżącej ewidencji przychodów oraz kosztów, weryfikację faktur